Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúcemu je kupujúci povinný tovar skontrolovať, či nevykazuje vady spôsobené prepravou.

2. Pokiaľ áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.

3. Ak je tovar doručovaný na zadanú adresu zmluvným prepravcom - špedičnou službou, je kupujúci povinný tovar prekontrolovať v prítomnosti vodiča a to neodkladne. Pokiaľ bude obal alebo tovar javiť známky poškodenia, je nutné túto skutočnosť uviesť v prepravnom liste, ktorý obdržíte od vodiča pri prevzatí. Neskoršie reklamácie poškodeného tovaru nemôžu byť predávajúcim ani prepravcom uznané.

4. V prípade prepravnej škody uschovajte obal v ktorom je tovar prepravovaný pre prípadnú fotodokumentáciu.

5. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zjavné vady je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Zjavné vady tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebudú predávajúcim uznané.

6. Ak vznikne na tovare dodávanom internetovým obchodom www.allgardena.sk reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom.

7. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese: 
Peter Olejár – CLEANIT, Masaryková 27 080 01 Prešov,
resp. na e-mailovej adrese: allgardena@allgardena.sk . Oznámenie o závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, ako závada vznikla.

8. Obratom po obdržaní oznámení o závadách podľa bodu 1 a 2 tohto reklamačného poriadku predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci vadný tovar doručiť (sídlo predávajúceho, autorizovaný servis a pod.).

9. Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru a záručný list. Tovar zaslaný do servisného strediska musí byť v úplnom stave vrátane návodu, káblov a ostaného príslušenstva.

10. V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je zákazník povinný buď tovar zabaliť do originálneho obalu alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.

11. Predávajúci má právo potvrdiť záručný list len v prípade, že sú splnené všetky ostatné podmienky určené výrobcom (napríklad odborná inštalácia). Právo na záruku zaniká, pokiaľ kupujúci takéto podmienky nesplnil.

12. V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

*
*
*
*
*
Najnovšie články v našom BLOGU
Používaním stránok prevádzkovateľa Peter Olejár - CLEANIT
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.